MENU

Menu utama

a) Para pengguna letak kereta boleh mendapatkan kupon-kupon daripada agen-agen yang menjual Kupon Letak Kereta Negeri Johor Zon A : 1 keping Kupon 1 jam  : RM0.60 1 keping Kupon ½ jam : RM0.40  b) Pas Bulanan Letak kereta RM 75.00 (1 Bulan) .Sila klik gambarajah dibawah untuk maklumat lanjut.

pas bulanan