MENU

Menu utama

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Bertanggungjawab untuk memberi pelbagai kemudahan dan perkhidmatan berkualiti bagi merealisasikan pencapaian ke arah keunggulan, kegemilangan dan kecemerlangan Majlis Perbandaran Batu Pahat sesuai dengan slogan "MAJU DAN SEJAHTERA". Kami memberi jaminan dan berusaha :-

 

JABATAN BANGUNAN & KEJURUTERAAN 

Bil. Perkhidmatan Tempoh
1. Memberi keputusan permohonan pelan bangunan 45 hari 
2. Memberi keputusan permohonan untuk membaikpulih rumah persendirian yang memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 14 hari 
3. Mengeluarkan CFO/CCC dari tarikh terima Borang E/Borang F beserta surat sokongan agensi teknikal melalui Unit OSC ( Pusat Sehenti ) 14 hari