MENU

Menu utama

 

 

  

Universiti Tun Hussien Onn Malaysia
86400, Parit Raja Batu Pahat
Johor [PETA]
Website : www.uthm.edu.my/
Tel : 07-4537000

 

Johor Kolej Poly-Tech MARA Batu Pahat,
Tingkat 3, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Timah Sari,
83000 Batu Pahat, Johor [PETA]
website : bpahat.kptm.edu.my/ 
Tel : 07-4345685

Intitut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussien Onn,
km 7.75 Jalan Kluang,
Karung Berkunci 524,
83000 Batu Pahat, Johor [PETA]
Website : www.iptho.edu.my/ 
Tel : 07-4323271, 07-4323275

  

Open University Malaysia (OUM)  Batu Pahat Learning Centre,
No 1, Jalan Polis Off Jalan Ampuan, 
83000 Batu Pahat, 
Johor. [PETA]
Website :  www.oum.edu.my/ 
Tel : 07-4381788 

Kolej Aman Batu Pahat,
109B, 110, 111 & 112, Jalan Chengal,
Taman Makmur ,83 000 Batu Pahat
Johor [PETA]
Website : www.kolejaman.edu.my/
Tel : 07-4347000