MENU

Menu utama

Logo dan Jata Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) dicipta bagi mewujudkan satu identiti yang kuat dan teguh serta mencerminkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di MPBP ini. Logo dan Jata MPBP ini menggabungkan beberapa elemen iaitu: garisan, abstrak dan tulisan. Setiap elemen ini mempunyai maksudnya yang tersendiri. Ia selaras dengan wawasan yang ingin dicapai dan aktiviti sepanjang masa serta nilai-nilai positif di dalam organisasi.

 

Maksud Setiap Komponen yang Terdapat di dalam Logo

Tulisan Jawi

Diletakkan di bahagian atas logo sebagai tanda jati diri, agama dan budaya adalah kekuatan MPBP dan ianya akan sentiasa dipelihara.

Tulisan "Majlis Perbandaran Batu Pahat"

Dibentuk secara melengkung di atas logo bagi melambangkan MPBP sebagai peneraju kemajuan dan pemelihara kesejahteraan warga Batu Pahat.

Motif Geometrik Bermotifkan Islam

Bagi melambangkan Islam adalah agama rasmi yang memaparkan nilai murni dan ketelusan dalam pentadbiran merupakan pegangan MPBP dalam menjalankan tanggungjawab dan usaha dalam mencapai matlamat organisasi.

Jalur ini melambangkan pergerakan seiring MPBP bersama warga perbandaran Batu Pahat dalam memantau perlaksanaan, pembangunan dan halatuju MPBP. Jalur bersilang pula memberi gambaran simbolik kepada ikatan setiakawan dan kejiranan serta perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Ia juga bagi memperlihatkan gandingan mantap antara MPBP dengan masyarakat dalam membangunkan dan merealisasikan wawasan agar maju dan sejahtera.

Bentuk Daun dan Titisan Air

Memberi maksud akan keprihatinan MPBP dalam memelihara alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat serta gaya hidup yang sihat.

Papan Litar dan Simbol Arus

Melambangkan keprihatinan MPBP dalam mengikuti arus kemajuan teknologi masa kini dan menerapkannya dalam pentadbiran MPBP.

Reka Bentuk Tiga Gerbang

Setiap gerbang menggambarkan wawasan yang kukuh bagi membawa kepada kemajuan ekonomi, sosial dan pendidikan. Gerbang yang digabungkan dengan elemen sfera melambangkan masyarakat MPBP melalui konsep pemuafakatan dan saling hormat menghormati di antara satu sama yang lain.

Tema "Maju dan Sejahtera"

MAJU menunjukkan bahawa MPBP mempunyai wawasan untuk membawa organisasi dan warga perbandaran kearah kemajuan melalui perkhidmatan yang berkualiti dan pembangunan yang terancang. SEJAHTERA pula menunjukkan bahawa MPBP sentiasa mengutamakan kesejahteraan dan keharmonian dalam menjalankan tanggungjawab sebagai sebuah majlis perbandaran.

Maksud Warna Logo

Biru

Melambangkan perpaduan antara kaum dan keluhuran hati serta kegigihan setiap warga MPBP yang sentiasa bersedia memberi khidmat yang terbaik terhadap masyarakat.

Kuning

Melambangkan kebesaran dan kekuasaan raja yang memerintah serta menunjukkan bahawa Johor merupakan sebuah negeri yang berdaulat.

Merah

Melambangkan keberanian, keteguhan dan ketegasan MPBP dalam menjalankan pentadbiran.

Hitam

Melambang keunggulan keperibadian MPBP dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap warga perbandaran Batu Pahat.