MENU

Menu utama

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG DI GUNA PAKAI DAN TELAH DIWARTAKAN:

1.  Undang-undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan, Industri dan Profesion (Majlis Daerah Batu Pahat) 1981.  

2.  Undang- Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 19

3.  Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1981

4.  Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1981

5.  Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1981

6.  Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (Majlis Perbandaran Batu Pahat) 2004

7.  Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1985

8.  Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1983

9.  Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1989

10. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1988

11. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1987

12. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1988

13. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1994

14. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1994

15. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1987

16. Undang-Undang Kecil Jalan Parit Dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1995

17. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1990

18. Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari (Majlis Perbandaran Batu Pahat) 2003

19. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Batu Pahat Barat) 1991

20. Undang-Undang Kecil Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Perbandaran Batu Pahat) 2003

21. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984