MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Januari - Jun 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

55

 

0 (0.00%)

 

55 (100.00%)

 

55 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

89

 

0 (0.00%)

 

89 (100.00%)

 

88 (98.88%)

 

1 (1.12%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

46

 

0 (0.00%)

 

46 (100.00%)

 

44 (95.65%)

 

2 (4.35%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

66

 

0 (0.00%)

 

66 (100.00%)

 

62 (93.94%)

 

4 (6.06%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

5

 

0 (0.00%)

 

5 (100.00%)

 

5 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

261

 

0 (0.00%)

 

261 (100.00%)

 

254

(97.32%)

 

7 (2.68%)

 

0 (0.00%)

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Januari - Jun 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

64

 

0 (0.00%)

 

64 (100.00%)

 

64 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

104

 

0 (0.00%)

 

104 (100.00%)

 

104 (96.15%)

 

4 (3.85%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

39 (88.64%)

5 (11.36%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

41

 

0 (0.00%)

 

41 (100.00%)

 

39 (95.12%)

 

2 (4.88%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

3

 

0 (0.00%)

 

3 (100.00%)

 

3 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

256

 

0 (0.00%)

 

256 (100.00%)

 

245 (95.70%)

 

11 (4.30%)

 

0 (0.00%)

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)