MENU

Menu utama

Tahun 2017

Tahun 2017


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

141

35 (24.82%)

106 (75.18%)

103 (97.17%)

3 (2.83%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

143

19 (13.29%)

124 (86.71%)

116 (93.55%)

8 (6.45%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

44

3 (6.82%)

41 (93.18%)

39 (95.12%)

2 (4.88%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

61

8 (13.11%)

53 (86.89%)

53 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

389

65 (16.71%)

324 (83.29%)

311 (95.99%)

13 (4.01%)

(0.00%)

Julai - Disember 2017


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JULAI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

99

0 (0.00%)

64(100.00%)

64 (92.86%)

0 (7.14%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

84

0 (0.00%)

65 100.00%)

63 (89.83%)

2 (10.17%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

18

0 (0.00%)

15(100.00%)

14 (96.15%)

1 (3.85%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

34

0 (0.00%)

26(100.00%)

26(100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

235

0 ( 0.00%)

170 (72.34)

167 (98.24%)

(1.76%)

(0.00%)

 

Januari - Jun 2017


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 30 JUN 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

42

0 (0.00%)

42 (100.00%)

39 (92.86%)

3 (7.14%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

59

0 (0.00%)

59 (100.00%)

53 (89.83%)

6 (10.17%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

26

0 (0.00%)

26 (100.00%)

25 (96.15%)

1 (3.85%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

27

0 (0.00%)

27 (100.00%)

27 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

154

0 ( 0.00%)

154 (100.0)

144 (93.51%)

10 (6.49%)

(0.00%)

 

Tahun 2016

Tahun 2016


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2016

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

121

0 (0.00%)

121 (100.00%)

121 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

150

0 (0.00%)

150 (100.00%)

144 (96.00%)

6 (4.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

67

0 (0.00%)

67 (100.00%)

65 (97.01%)

2 (2.99%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

99

0 (0.00%)

99 (100.00%)

92 (92.93%)

7 (7.07%)

0 (0.00%)

CFO

5

0 (0.00%)

5 (100.00%)

5 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

442

0 ( 0.00%)

442 (100.00%)

427 (96.61%)

15 (3.39%)

(0.00%)

 

Julai - Disember 2016


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JULAI 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2016

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

66

0 (0.00%)

66 (100.00%)

66 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

61

0 (0.00%)

61 (100.00%)

56 (91.80%)

5 (8.20%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

21

0 (0.00%)

21 (100.00%)

21(100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

33

0 (0.00%)

33 (100.00%)

30(90.91%)

3 (9.10%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

181

0 ( 0.00%)

181(100.00)

173 (95.58%)

(4.42%)

(0.00%)

 

Januari - Jun 2016


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2016 HINGGA 30 JUN 2016

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

55

 

0 (0.00%)

 

55 (100.00%)

 

55 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

89

 

0 (0.00%)

 

89 (100.00%)

 

88 (98.88%)

 

1 (1.12%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

46

 

0 (0.00%)

 

46 (100.00%)

 

44 (95.65%)

 

2 (4.35%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

66

 

0 (0.00%)

 

66 (100.00%)

 

62 (93.94%)

 

4 (6.06%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

5

 

0 (0.00%)

 

5 (100.00%)

 

5 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

261

 

0 (0.00%)

 

261 (100.00%)

 

254

(97.32%)

 

7 (2.68%)

 

0 (0.00%)