MENU

Menu utama

JABATAN KESIHATAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan 80% premis-premis makanan dijalankan pemeriksaan penggredan premis makanan.

 

 

JABATAN PENGUATKUASAAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Notis Peringatan pertama dikeluarkan 21 hari selepas kompaun dikeluarkan (bagi kompaun yang gagal dijelaskan)

 

Notis Peringatan Terakhir dikeluarkan 21 hari selepas notis peringatan pertama gagal dijelaskan

 

 

2.

 

Barang mudah rosak –

tidak lebih 5 hari dari tarikh barangan disita

 

Barang kekal –

Selepas 21 hari dari kes selsesai

 

 

3.

 

Tidak melebihi 24 jam dari pengenalpastian kacauggangu tersebut