MENU

Menu utama

 JABATAN PERANCANGAN BANDAR & PENGINDAHAN

Bil Perkhidmatan Tempoh
1. Memproses permohonan pelan KM dan landskap yang lengkap tidak melebihi 30 hari
2. Memberi ulasan terhadap permohonan ubahsyarat, permohonan tanah kerajaan, LPS/TOL, penswastaan, lesen dan lain-lain permohonan yang memerlukan ulasan perancangan, tidak melebihi 30 hari