MENU

Menu utama

JABATAN KEJURUTERAAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

1.

 

  1. Menyediakan kertas kerja dalam tempoh 14 hari bekerja daripada dokumen permohonan yang diterima oleh Jabatan Kejuruteraan

 

  1. Pengeluaran surat sokongan Borang G17 dalam tempoh 14 hari bekerja.

 

 

2.

 

Kerja penyelenggaran dijalankan mengikut peruntukan yang telah diluluskan dalam bajet bagi tahun semasa.

3.

 

Memastikan pemeriksaan kenderaan dilakukan 3 bulan sekali

 

 

 

JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memproses permohonan KM dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima surat untuk di bawa ke Mesyuarat JK OSC.

 

Kelulusan muktamad (Borang C1) dan perakuan pelan di keluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon.