MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

di Majlis Perbandaran Batu Pahat

dari Tarikh 01 Januari 2016 hingga 31 Mei 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

51

 

0 (0.00%)

 

51 (100.00%)

 

51 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

69

 

0 (0.00%)

 

69 (100.00%)

 

69 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

35

 

0 (0.00%)

 

35 (100.00%)

 

33 (94.29%)

 

2 (5.71%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

54

 

0 (0.00%)

 

54 (100.00%)

 

53 (98.15%)

 

1 (1.85%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

3

 

0 (0.00%)

 

3 (100.00%)

 

3 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

212

 

0 (0.00%)

 

212

(100.00%)

 

209

(98.58%)

 

3 (1.42%)

 

0 (0.00%)

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT

Pengendalian Aduan Awam

Sepanjang tahun 2015, sebanyak 591 kes aduan yang diterima. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 549 kes yang telah diselesaikan dan sebanyak 42 kes lagi masih belum diselesaikan. Namun begitu Daripada jumlah kes yang masih belum diselesaikan ini didapati melibatkan peruntukan yang besar dan akan dilaksanakan pada tahun 2015 melalui Peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya (MARRIS) dan juga Kementerian Kesejahteraaan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Cadangan Penambahbaikan :

1.

Bagi aduan yang melibatkan kos dari segi pelaksanaan kerja-kerja kecil perlu diperhalusi untuk mempercepatkan tindakan.

2.

Unit Aduan perlu disediakan beberapa anggota khas yang dikenali sebagai Unit Tindakan Khas untuk memantau aduan yang diterima sama ada sahih atau tidak.

3.

Ketua Jabatan dan Pegawai Penyelaras aduan di setiap jabatan menggunakan media Telegram serta memantapkan  penggunaan Sistem E-Aduan MPBP selaras dengan kemajuan teknologi.

Menghantar Akuan Penerimaan Melalui Kad Maklumbalas

Menghantar Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis melalui kad maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi tempoh 3 hari.

Menunjukan Pencapaian Piagam Pelanggan Kad Maklumbalas dihantar dalam tempoh tidak melebihi 3 hari bagi tahun 2015

BULAN

BIL. ADUAN

KAD MAKLUMBALAS (TEMPOH 3 HARI)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (%)

JAN

64

64

100%

FEB

34

34

100%

MAC

64

64

100%

APR

56

56

100%

MEI

37

37

100%

JUN

45

45

100%

JUL

33

33

100%

OGOS

47

47

100%

SEPT

58

58

100%

OKT

22

22

100%

NOV

26

26

100%

DIS

63

63

100%

 

549

549

100%

 

Bilangan Aduan Awam Selesai atau Tidak Selesai 2015

Berdasarkan gambar rajah, 591 kes aduan yang diterima. Sebanyak 549 kes yang telah diselesaikan dan sebanyak 42 kes lagi masih belum diselesaikan. Daripada jumlah kes yang masih

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)