MENU

Menu utama

BIL
NAMA
TARIKH BERKHIDMAT
10

YB DATO MD NAIM BIN NASIR

16 JULAI 2002 - 15 MAC 2003
11

YB DATO HJ ABD LATIFF BIN YUSOF

16 JANUARI 2000 - 15 JULAI 2002
12

DATO' PUNJIAN BIN SUTARJO

1999 - 2000
13

DATO' HAJI SUKIMAN BIN SAHLAN

1996 - 1998
14

DATO' RASHIDI BIN MOHD NOOR

1993 - 1995
15

DATO' HAJI LOKMAN BIN THANY

1986 - 1993
16

DATO' HAJI HASHIM BIN YAHYA

1983 - 1986
17

DATO' HAJI RAHMAT BIN ASRI

1980 - 1983
18

DATO' ISHAK BIN YUSOF

1979 - 1979
19

DATO' HAJI ABD KADIR BIN SAMION

1977 - 1979
20

DATO' ZAINAL ABIDIN BIN HAJI AHMAD

1973-1977