MENU

Main menu

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TAWARAN

(BUMIPUTERA)

  1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan di dalam tawaran yang masih sah tempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan
  2. Naskah   Meja   Tawaran Sebutharga akan dipamerkan mulai  15.03.2020  sehingga 21.05.2020 semasa waktu pejabat di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat.
  3. Sebutharga akan dijual mulai daripada 15.03.2020 sehingga 20.05.2020 dari  8.30 PAGI hingga 4.30 PETANG (semasa waktu pejabat) di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat , dengan mengemukakan bayaran berupa Wang Pos / Wang Kiriman Pos / Bank Draf bagi setiap set Dokumen Sebutharga atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebagai bayaran Dokumen Sebutharga
  4. Hanya SEORANG Penyebutharga / Wakil Penyebutharga sahaja dibenarkan menjalankan urusan pembelian dokumen sebutharga. Hanya PEMILIK ASAL / WAKIL YANG SAH (surat perwakilan kuasa perlu disertakan) dibenarkan menjalankan urusniaga pembelian dokumen sebutharga dengan membawa perakuan PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), TARAF BUMIPUTERA dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF), SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN SIJIL KONTRAKTOR JOHOR (SKJ) OLEH JOHOR CENTRE FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT (JCCD)
  5. Semua Dokumen Tawaran yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum jam 12.00 tgh / 21.05.2020
  6. Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak terikat samada menerima sebutharga terendah harganya atau sebarang tawaran
  7. Tawaran iklan ini dipamerkan di dalam Laman Web Rasmi Majlis Perbandaran Batu Pahat

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

Tender Closing Date: 
Thursday, 21 May 2020
Tender Start Date: 
Sunday, 15 March 2020