MENU

Main menu

Pusat Internet 1Malaysia

Taman Nira


1MALAYSIA INTERNET CENTRE TAMAN NIRA

ADDRESS

Pusat Internet 1Malaysia
Pusat Aktiviti Kawasan Rukun Tetangga,
Taman Nira,
83000 Batu Pahat,
Johor.

[MAP]

Websitehttp://pi1mtamannira.digicbc.com/index.html

OPERATING TIME

Open every day

9.00 am - 6.00 pm (Except Public Holidays)

MEMBERSHIP FEES

RM5.00 (Subject To Terms And Conditions)

CHARGES OF USE

 

RM1.00 per hour (member)
RM2.00 per hour (non-members)

Free (Student)

* Aged 20 years and younger
* Have a student card
(Universities etc.) (Subject To Terms And Conditions)
Free (Seniors)

* 60 years and over (Terms and Conditions)
Free (OKU)

* Must submit OKU card (Subject To Terms And Conditions)

 

Rengit Indah


PUSAT INTERNET 1MALAYSIA TAMAN RENGIT INDAH

ALAMAT

Pusat Internet 1Malaysia
9 Jalan Rengit Indah
Taman Rengit Indah
83100 Rengit
Johor

[PETA]

Websitehttp://pi1mrengitindah.digicbc.com/index.html

WAKTU BEROPERASI

Dibuka pada setiap hari

9.00 pagi - 6.00 petang (Kecuali Cuti Umum)

YURAN KEAHLIAN

RM5.00 (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

CAJ PENGGUNAAN

 

RM1.00 sejam (ahli)
RM2.00 sejam (bukan ahli)

Percuma (Pelajar)

* berumur 20 tahun dan ke bawah
* mempunyai kad pelajar 
(universiti dll) (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

Percuma (Warga Emas)

* 60 tahun dan ke atas (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

Percuma (OKU)

*perlu mengemukakan kad OKU (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

Parit Haji Salleh Ros


PUSAT INTERNET 1MALAYSIA PARIT HAJI SALLEH ROS

ALAMAT

Pusat Internet 1Malaysia
Balairaya Kg Parit Salleh Ros
Parit Raja, 86400 Batu Pahat
Johor

[PETA]

Websitehttp://pi1mkgparitsallehros.digicbc.com/

WAKTU BEROPERASI

Dibuka pada setiap hari

9.00 pagi - 6.00 petang (Kecuali Cuti Umum)

YURAN KEAHLIAN

RM5.00 (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

CAJ PENGGUNAAN

 

RM1.00 sejam (ahli)
RM2.00 sejam (bukan ahli)

Percuma (Pelajar)

* berumur 20 tahun dan ke bawah
* mempunyai kad pelajar 
(universiti dll) (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

Percuma (Warga Emas)

* 60 tahun dan ke atas (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)

Percuma (OKU)

*perlu mengemukakan kad OKU (Tertakluk Kepada Terma Dan Syarat)