MENU

Main menu

APLIKASI MOBILE iKEPOH

Aplikasi Mobile iKepoh merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) melalui mobile.

Untuk maklumat lebih lanjut sila ke laman web https://ikepoh.kpkt.gov.my/