MENU

Menu utama

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis pendaftaran  dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini untuk kerja-kerja berikut:-

 

 

NO.

TENDER

 

PERIHAL KERJA

 

KELAS , PENGHUSUSAN & HARGA DOKUMEN

TARIKH DOKUMEN DIJUAL

TARIKH & MASA LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT

MPBP / 1 / 2018

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN PREMIX DI TAMAN PUTERA INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

G4 & CE01

 

RM200.00

JUALAN

15.2.2018 HINGGA

1.3.2018

 

TUTUP PADA

8.3.2018

(12.00 Tengahari)

 

 

 

PENDAFTARAN

9.30 PAGI  HINGGA

 10.30 PAGI

 

LAWATAN TAPAK

11.00 PAGI

 

 

TARIKH

15.2.2018

(Khamis)

 

 

MPBP / 2 / 2018

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN PREMIX DI TAMAN UNIVERSITI PARIT RAJA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

G4 & CE01

 

RM 200.00

MPBP / 3 / 2018

PROJEK MEMBINA DATARAN PARIT RAJA

G4 & CE21 / B04

 

RM 350.00

 

2.   Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai Sesi lawatan tapak / taklimat yang akan diadakan pada tarikh dan masa sepertimana yang telah ditetapkan. Tempat pendaftaran dan sesi taklimat ialah di DEWAN JUBLI INTAN, JALAN RAHMAT, BATU PAHAT . Penender juga boleh mewakilkan lawatan tapak/taklimat ini kepada wakilnya yang sah (Definasi wakilnya yang sah ialah kakitangan syarikat yang membawa Surat Perwakilan Kuasa daripada syarikat berkenaan).

 

3.   Hanya seorang Penender / Wakil Penender sahaja dibenarkan menjalankan urusan pembelian dokumen tender dan menghadiri taklimat / lawatan tapak. Untuk maksud ini Pentender / Wakil Penender diwajibkan  membawa Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra (Salinan hendaklah disertakan untuk simpanan pihak Majlis) dan Sijil Sururhanjaya Malaysia (SSM). Penender yang mematuhi syarat di atas sahaja DIBENARKAN menyertai sesi lawatan tapak / taklimat serta membeli dokumen tender yang dikeluarkan.

 

4.   Dokumen tender boleh diperolehi di Jabatan Bangunan & Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Batu Pahat pada tarikh yang telah ditetapkan dari jam 8.30 pagi hingga jam 4.00 petang (dokumen tender tidak akan dijual selepas tarikh tersebut). Bayaran dokumen tender boleh dibuat secara Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang yang dibuat di atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.

 

5.   Dokumen-dokumen tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri serta ditulis No. Tender  dan Perihal Kerja di sudut atas sebelah kiri sampul surat. Tender yang tidak dihantar melalui pos hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di Jabatan  Kejuruteraan,  Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, 83000 Batu Pahat sebelum jam 12.00 tengahari pada  8.3.2018 .

 

 

6.   Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak terikat untuk  menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran yang lain.

Tender Ref: 
TENDER 2018
Tender Closing Date: 
Khamis, 8 March 2018
Tender Start Date: 
Khamis, 15 Februari 2018