MENU

Menu utama

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TAWARAN

  1. Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Sijil Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini untuk kerja0kerja berikut :

 

PERIHAL KERJA / HARGA DOKUMEN KELAS PENGKHUSUSAN TARIKH / MASA
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX’ SERTA KERJA-KERJA MENCUCI DAN MENYELENGGARA LONGKANG MONSUN DI TAMAN INDUSTRI SRI SULONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-5-2019
G4
CE01 & (CE06@CE21)

Taklimat & Lawatan
Tapak

18.4.2019 (Khamis)
11.00 pagi

Pendaftaran
18.4.2019 (Khamis)
9.30 pagi –11.00 pagi
Tarikh Jualan
18.4.2019 – 2.5.2019

Tarikh Tutup
9.5.2019 (Khamis)
12.00 Tengahari

Harga
RM200.00

`PREMIX’ DI TAMAN BUKIT PERDANA, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-6-2019
G4
CE01
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX DI TAMAN SOGA, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-7-2019
G4
CE01
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX’ DAN MENCUCI, MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI PEKAN TONGKANG PECAH, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-8-2019
G4
CE01 &
(CE06 @CE21)
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX DI TAMAN BROLEH, SERTA KERJAKERJA BERKAITAN MPBP-9-2019
G3
CE01
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX DI TAMAN KOPERASI BAHAGIA DAN TAMAN FLORA, BATU PAHAT, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-10-2019
G3
CE01
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN `PREMIX DI TAMAN BANANG JAYA, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MPBP-11-2019
G3
CE01

  1. Pemender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai Sesi lawatan tapak / taklimat yang akan diadakan pada tarikh dan masa sepertimana yang telah ditetapkan. Tempat pendaftaran dan sesi taklimat ialah di BILIK MESYUARAT UTAMA, JALAN PEJABAT, 83000 BATU PAHAT, JOHOR. Penender juga boleh mewakilkan lawatan tapak / taklimat ini kepada wakilnya yang sah (Definisi wakilnya yang sah ialah kakitangan syarikat yang membawa Surat Perwakilan Kuasa daripada syarikat berkenaan)
  2. Hanya seorang Penender . Wakil Penender sahaya dibenarkan menjalankan urusan pembelian dokumen tender dan menghadiri taklimat / lawatan tapak. Untuk maksud ini Petender / Wakil Penender diwajibkan membawa Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) , Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Kementerian Kewangan. (Salinan hendaklah disertakan untuk simpanan pihak Majlis). Penender yang mematuhi syarat di atas sahaja DIBENARKAN menyertai sesi lawatan tapak / taklimat serta membeli dokumen tender yang dikeluarkan).
  3. Dokumen tender bolej diperolehi di JABATAN KEWANGAN, MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT pada tarikh yang telah ditetapkan dari jam 08.30 pagi hingga jam 04.00 petang (dokumen tender tidak akan dijual selepas tarikh tersebut). Bayaran dokumen tender boleh dibuat secara TUNAI / DRAF BANK / WANG POS / KIRIMAN WANG yang dibuat diatas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan. Dokumen-dokumen tawaran yang telah lengkap diisi tidak dihantar melalui pos hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di JABATAN KEWANGAN, MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT, JALAN PEJABAT, 83000 BATU PAHAT, JOHOR
  4. MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawran yang lain.

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

Tender Closing Date: 
Khamis, 9 Mei 2019
Tender Start Date: 
Khamis, 11 April 2019