MENU

Menu utama

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TAWARAN

  1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ( PKK )  dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ( CIDB ) mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan di dalam tawaran yang masih sah tempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaimana berikut Lampiran A (NO. SEBUTHARGA MPBP/2019/121 HINGGA MPBP/2019/151.
  2. Naskah   Meja   Tawaran Sebutharga akan dipamerkan mulai  14 NOVEMBER 2019  sehingga 24 NOVEMBER 2019 semasa waktu pejabat di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat.
  3. Sebutharga akan dijual mulai daripada 14 NOVEMBER 2019  sehingga 21 NOVEMBER 2019 dari  8.30 PAGI hingga 4.30 PETANG (semasa waktu pejabat) di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat , dengan mengemukakan bayaran berupa Wang Pos / Wang Kiriman Pos / Bank Draf bagi setiap set Dokumen Sebutharga atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebagai bayaran Dokumen Sebutharga.
  4. Hanya SEORANG Penyebutharga / Wakil Penyebutharga sahaja dibenarkan menjalankan urusan pembelian dokumen sebutharga. Hanya PENAMA DALAM LESEN sahaja dibenarkan menjalankan urusniaga pembelian dokumen sebutharga dengan membawa perakuan PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), TARAF BUMIPUTERA dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF), SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM). Hanya Kontraktor atau syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama.
  5. Semua Dokumen Tawaran yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum jam 12.00 tgh24 NOVEMBER 2019.
  6. Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak terikat samada menerima sebutharga terendah harganya atau sebarang tawaran.
  7. Tawaran iklan ini dipamerkan di dalam Laman Web Rasmi Majlis Perbandaran Batu Pahat

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

Tender Closing Date: 
Khamis, 21 November 2019
Tender Start Date: 
Khamis, 14 November 2019