MENU

Menu utama

Senarai Undang-Undang Kecil Yang Digubal / Pinda Serta Diwartakan

Telah Diwartakan.

 

1.  Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MPBP) 2010    J.P.U.28

2.  Undang-Undang Kecil Mengkompaun kesalahan-kesalahan (Akta 133) (MPBP) 2010   J.P.U. 29

3.  Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (MPBP) 2010    J.P.U. 30

4.  Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPBP) 2010     J.P.U. 31

5.  Undang-Undang Kecil Mencegah kekotoran (MPBP) 2010    J.P.U. 32

6.  Undang-Undang Kecil Pengawalan dan pengawasan tempat-tempat makanan (MPBP) 2010  J.P.U 33

7.  Undang-Undang Kecil Kedai gunting rambut dan pendandan rambut (MPBP) 2010   J.P.U. 34

8.  Undang-Undang Kecil Pasar Awam dan persendirian (MPBP) 2010    J.P.U. 35

9.  Undang-Undang Kecil Penjaja (MPBP) 2010     J.P.U 36

10. Undang-Undang Pelesenan Pengiklanan (MPBP) 2010   J.P.U. 37

11. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat letak kereta persendirian (MPBP) 2010    J.P.U. 38

12. Undang-Undang Kecil Mengkompaun kesalahan-kesalahan (Akta 171) (MPBP) 2010    J.P.U. 39

13. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MPBP 2010   J.P.U. 40