MENU

Menu utama

CADANGAN PEWARTAAN UNDANG-UNDANG KECIL

BIL

UNDANG- UNDANG KECIL

 

STATUS

1

Undang- Undang Kecil Spa (MPBP) 2018

Dalam tindakan semakan YB Penasihat Undang - Undang Negeri Johor

2

Undang- Undang Kecil Pilihanraya (MPBP) Pindaan 2018

Dalam tindakan semakan YB Penasihat Undang - Undang Negeri Johor

3

Undang- Undang Kecil Wang Perkhidmatan Kemajuan (MPBP) 2018

Dalam tindakan MPBP untuk pewartaan

 

CADANGAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL OLEH SUK KERAJAAN TEMPATAN

BIL

UNDANG- UNDANG KECIL

 

1

UUK Haiwan Merayau (MDBPB) 1994

 

2

UUK Kerja Tanah (MDBPB) 1994

 

3

UUK Pelesenan Anjing (MDBPB) 1988

 

4

UUK Taman (MDBPB) 1987

 

5

UUK Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (MDBPB) 1985