MENU

Menu utama

Pecahan Kes Notis Kesalahan Dan Tawaran Kompaun 2017

PECAHAN KES/KESALAHAN 
JAN
FEB
MAC 
APR
MEI
JUN
JUMLAH
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
4
3
14
9
2
9
41
Akta Kerjaan Tempatan 1976 (Akta 171)
0
0
1
0
0
7
8
UUK Penjaja MPBP 2010
13
5
10
26
2
0
56
UUK Pengendalian Makanan MPBP 2010
0
0
0
2
3
0
5
UUK Mencegah Kekotoran MPBP 2010
249
257
264
195
18
52
1035
UUK Haiwan Merayau MPBP 1994
0
0
0
0
0
0
0
UUK Pasar Malam/Sehari MPBP 2010
0
0
0
66
166
52
284
UUK Perlesenan Iklan MPBP 2010
3
13
3
13
42
14
88
UUK Kecil Taman MPBP 1987
0
0
0
0
0
0
0

UUK Perlesenan Anjing MPBP 1988

0
0
0
0
0
0
0
UUK Pasar Awam dan Persendirian MPBP 2010
0
0
0
0
0
0
0
UUK Perlesenan Trade, Perniagaan Perindustrian dan Profesional MPBP 1981
10
28
31
4
3
4
80
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
279
306
323
315
236
138
1597

 

PECAHAN KES/KESALAHAN 
JUL
OGO
SEP
OKT
NOV
DIS
JUMLAH
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 
 
 
 
 
 
 
Akta Kerjaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 
 
 
 
 
 
 
UUK Penjaja MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Pengendalian Makanan MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Mencegah Kekotoran MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Haiwan Merayau MPBP 1994
 
 
 
 
 
 
 
UUK Pasar Malam/Sehari MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Perlesenan Iklan MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Kecil Taman MPBP 1987
 
 
 
 
 
 
 

UUK Perlesenan Anjing MPBP 1988

 
 
 
 
 
 
 
UUK Pasar Awam dan Persendirian MPBP 2010
 
 
 
 
 
 
 
UUK Perlesenan Trade, Perniagaan Perindustrian dan Profesional MPBP 1981
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 
 
 
 
 
 
 
JUMLAH