MENU

Menu utama

LAPORAN KUTIPAN SECARA KAD KREDIT DAN INTERNET BANKING BAGI TAHUN 2018

BULAN

KAD KREDIT

MAYBANK2U

BANKISLAM

PBEBANK

CIMB

BSNEPAY

MBF

JOMPAY JUMLAH BESAR

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN JUMLAH TRAN

JAN

2163

1134 90 151 213 375 84 4 2051

FEB

2130

 

1171 132 214 193 291 139 32 2172

MAC

724

346 20 47 49 104 24 10 600

APRIL

433

 

320 6 13926 32 48 4 2 438

MEI

284

280 14 16 27 40 6 6 389

JUN

276

203 9 14 26 31 2 1 286

JUMLAH

6010

 

3454 271 468

540

889 259 55 5936