MENU

Menu utama

LAPORAN KUTIPAN SECARA KAD KREDIT DAN INTERNET BANKING BAGI TAHUN 2017

BULAN

MAYBANK2U.COM

BANKISLAM

PBEBANK.COM

CIMB

BSNEPAY

MBF

JUMLAH INTERNET

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JAN

715

 

70 96 115 174 50 1220

FEB

1038

 

129 166 178 263 122 1896

MAC

236

17 32 39 68 15 407

APRIL

197

17 11 23 18 5 271

MEI

247

20 28 16 34 9 354

JUN

337

10 19 33 29 7 435

JUMLAH

2770

263 352 404 586 208 4148

 

BULAN

MAYBANK2U.COM

BANKISLAM

PBEBANK.COM

CIMB

BSNEPAY

MBF

JOM PAY

JUMLAH INTERNET

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUMLAH TRAN

JUL

222

14 26 27 21 14   324

OGOS

1024

71 151 150 238 100 13 1747

SEPT

471

42 88 96 137 36 2 872

OKT

256

13 39 43 88 10 2 451

NOV

238

14

22

27

32

9

1

343

DIS

354

25

51

56

77

17

4

584

JUMLAH

2565

179 377 399 593 186 22 4321