MENU

Menu utama

Pecahan Kes Notis Kesalahan Dan Tawaran Kompaun 2017

PECAHAN KES/KESALAHAN 
JAN
FEB
MAC 
APR
MEI
JUN
JUMLAH
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
4
3
14
9
2
9
41
Akta Kerjaan Tempatan 1976 (Akta 171)
0
0
1
0
0
7
8
UUK Penjaja MPBP 2010
13
5
10
26
2
0
56
UUK Pengendalian Makanan MPBP 2010
0
0
0
2
3
0
5
UUK Mencegah Kekotoran MPBP 2010
249
257
264
195
18
52
1035
UUK Haiwan Merayau MPBP 1994
0
0
0
0
0
0
0
UUK Pasar Malam/Sehari MPBP 2010
0
0
0
66
166
52
284
UUK Perlesenan Iklan MPBP 2010
3
13
3
13
42
14
88
UUK Kecil Taman MPBP 1987
0
0
0
0
0
0
0

UUK Perlesenan Anjing MPBP 1988

0
0
0
0
0
0
0
UUK Pasar Awam dan Persendirian MPBP 2010
0
0
0
0
0
0
0
UUK Perlesenan Trade, Perniagaan Perindustrian dan Profesional MPBP 1981
10
28
31
4
3
4
80
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
279
306
323
315
236
138
1597

 

PECAHAN KES/KESALAHAN 
JUL
OGO
SEP
OKT
NOV
DIS
JUMLAH
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
2
3
8
2
 
 
 
Akta Kerjaan Tempatan 1976 (Akta 171)
15
26
38
28
 
 
 
UUK Penjaja MPBP 2010
10
2
31
8
 
 
 
UUK Pengendalian Makanan MPBP 2010
1
10
13
0
 
 
 
UUK Mencegah Kekotoran MPBP 2010
90
62
129
68
 
 
 
UUK Haiwan Merayau MPBP 1994
0
0
0
0
 
 
 
UUK Pasar Malam/Sehari MPBP 2010
57
4
1
83
 
 
 
UUK Perlesenan Iklan MPBP 2010
23
4
2
18
 
 
 
UUK Kecil Taman MPBP 1987
0
0
0
0
 
 
 

UUK Perlesenan Anjing MPBP 1988

0
0
0
1
 
 
 
UUK Pasar Awam dan Persendirian MPBP 2010
0
0
0
0
 
 
 
UUK Perlesenan Trade, Perniagaan Perindustrian dan Profesional MPBP 1981
27
2
0
0
 
 
 
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
0
0
0
0
 
 
 
JUMLAH
225
113
222
209