MENU

Menu utama

Senarai Akta. 

1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

3. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

4. Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

5. Akta Makanan 1985

6. Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)

7. Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

8. Akta Perbandanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)

 

  sewaan penguatkusaan undang2 sewaaan tempat letak kereta
 

.Sewaan Kakilima Premis Bagi Tujuan Perniagaan

Penguatkuasaan Undang-Undang

.Sewaan Tempat Letak Kereta Bagi Tujuan Perniagaan