MENU

Menu utama

UNIT OSC ( PUSAT SEHENTI )  

Bil Perkhidmatan Tempoh
1. Memproses permohonan pelan dari tarikh permohonan lengkap diterima
1.1 Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan 111 hari
1.2 Perihal Tanah (Penyerahan Balik  dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan bangunan + Pelan Kejuruteraan 111 hari
1.3 (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan 111 hari
1.4 Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan 108 hari
1.5 (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan 111 hari
1.6 (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan 111 hari
1.7 Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan  80 hari
1.8 (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang 108 hari
1.9 (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang 108 hari
1.10 Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan 69 hari
1.11 Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan 80 hari
1.12 Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan 80 hari
1.13 Kebenaran Merancang (KM) 57 hari
1.14 Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan 57 hari
1.15 Pelan Kerja Tanah 57 hari
1.16 Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan 57 hari
1.17 Pelan Landskap 57 hari
1.18 Pelan Nama Taman 57 hari
1.19 Pelan Nama Jalan 57 hari
1.20 Pelan Lampu Jalan 57 hari
1.21 Pelan Jalan dan Perparitan 57 hari
1.22 Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Ubah Syarat 108 hari
1.23 Permohonan Serentak Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula 108 hari
1.24 Pelan Bangunan 37 hari
1.25 Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984 69 hari
1.26 Permit Sementara Untuk Bangunan / Struktur Sementara selaras UUK 18, UKBS1984 69 hari
1.27 Pelan Sanitari 69 hari
1.28 Pelan Konkrit Tetulang 69 hari
1.29 Permohonan CFO 14 hari

      Catatan:

      Tempoh piagam pelanggan di atas tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi segala syarat.