MENU

Menu utama

BAHAGIAN LANDSKAP

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan permohonan mematuhi tempoh piagam sebagaimana yang telah ditetapkan selama 57 hari 

 

 

UNIT UNDANG-UNDANG

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memfailkan aduan kes-kes ke mahkamah dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima izin pendakwaan.

Memaklumkan keputusan kes-kes kepada jabatan berkaitan dalam tempoh 5 hari dari tarikh penghakiman bertulis diterima dari Mahkamah.

 

 

2.

 

Menyediakan perjanjian dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh menerima fail yang lengkap daripada jabatan/ bahagian dan unit berkaitan.

Menyemak deraf perjanjian tidak melebihi 14 hari bekerja dari tarikh diterima di Unit undang-undang.