MENU

Menu utama

JABATAN BANGUNAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Menyediakan kertas kerja dalam tempoh 14 hari bekerja untuk pertimbangan dalam Mesyuarat OSC

 

2.

 

Memastikan kelulusan pelan tambahan dan ubahan diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah permohonan yang lengkap diterima dan tiada perlanggaran syarat dilakukan.

 

 

3.

 

Memastikan pembinaan yang dibina mematuhi undang-undang dan akta yang terpakai

 

 

JABATAN PELESENAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan kelulusan permohonan Lesen Premis Perniagaan mengikut jangka masa yang ditetapkan dengan mematuhi syarat-syarat, peraturan-peraturan serta undang-undang MPBP.

 

Memberikan kelulusan bagi permohonan lesen premis perniagaan yang lengkap

 

 

2.

 

Memastikan kelulusan permohonan Lesen Iklan Premis Perniagaan mengikut jangka masa yang ditetapkan oleh MPBP.

 

Memberikan kelulusan bagi permohonan lesen iklan premis perniagaan yang lengkap.

 

3.

 

Memastikan semua penjaja mempunyai lesen yang sah bagi menjalankan perniagaan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh MPBP.

 

Memberikan kelulusan bagi permohonan lesen penjaja yang lengkap.

 

 

4.

 

Memastikan proses pembaharuan lesen dilaksanakan mengikut jangka masa yang ditetapkan oleh MPBP dengan mematuhi syarat-syarat, peraturan-peraturan serta undang-undang berkaitan.