MENU

Menu utama

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Proses pengenaan cukai dapat dilaksanakan dalam masa 180 hari selepas penerimaan CCC.

 

2.

 

  1. Proses serahan notis (Borang E) melalui serahan tangan atau melalui pos

 

  1. Pengeluaran waran (Borang F) selepas tempoh 14 hari notis tamat

 

 

3.

 

Surat kelulusan permohonan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengesahan dalam mesyuarat penuh.

 

 

4.

 

Pelaksanaan Mesyuarat Pertama (MP) hendaklah diadakan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (Vacant Possession)

 

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan setiap Ahli Majlis melaksanakan Program Gerak Mesra sekurang-kurangnya sekali dalam setahun