MENU

Menu utama

JABATAN  PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

Bil Perkhidmatan Tempoh
1. Memproses permohonan pindah milik harta yang lengkap 5 hari
2. Memaklumkan keputusan mesyuarat mengenai nilaian harta melalui notis pindaan (Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976) kepada pemilik 30 hari
3. Memaklumkan keputusan bantahan nilaian yang memenuhi Seksyen 142 Akta 171 60 hari
4. Memaklumkan keputusan Remisi bagi mendapatkan rebet 90 hari
5. Memaklumkan keputusan permohonan sewa gerai dan pasar 30 hari