MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

di Majlis Perbandaran Batu Pahat

dari Tarikh 01 Januari 2016 hingga 30 April 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

49

 

0 (0.00%)

 

49 (100.00%)

 

49 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

55

 

0 (0.00%)

 

55 (100.00%)

 

55 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

31

 

0 (0.00%)

 

31 (100.00%)

 

31 (93.55%)

 

2 (6.45%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

43

 

0 (0.00%)

 

43 (100.00%)

 

43 (97.67%)

 

1 (2.33%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

3

 

0 (0.00%)

 

3 (100.00%)

 

3 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

181

 

0 (0.00%)

 

181

(100.00%)

 

178

(98.34%)

 

3 (1.66%)

 

0 (0.00%)

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


<--pagebreak-->PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PELESENAN

Prosedur  Permohonan  Lesen  Premis Perniagaan

Kelulusan Lesen Premis Perniagaan adalah tidak melebihi 1 hari bekerja

Dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Keterangan sebagaimana Jadual 1 dan Rajah 1

Jadual 1

Jumlah Permohonan Lesen

Premis Perniagaan Tahun 2015

(Januari-Disember)

Kelulusan Lesen Premis Perniagaan

1 hari bekerja

Bil

%

854

854

100

Prosedur  Permohonan  Lesen Iklan Premis Perniagaan

Kelulusan Lesen Iklan Premis Perniagaan adalah tidak melebihi 1 hari bekerja dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Keterangan sebagaimana Jadual 2 dan Rajah 2.

Jadual 2

Jumlah Permohonan Lesen Iklan

Premis Perniagaan Tahun 2015

(Januari-Disember)

Kelulusan Lesen Iklan Premis Perniagaan

1 haribekerja

Bil

%

513

513

100

Rajah 2

Prosedur  Permohonan  Lesen  Penjaja

Kelulusan Lesen Penjaja adalah tidak melebihi 1 hari  bekerja dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Keterangan sebagaimana Jadual 3 dan Rajah 3.

Jadual 3

Jumlah Permohonan Lesen Penjaja Tahun 2015

(Januari-Disember)

KeputusanMesyuarat

Kurang 1 haribekerja

Lebih 1 haribekerja

Bil

%

Bil

%

105

105

100

-

-

Rajah 3

Prosedur  Pembaharuan  Lesen

Pembaharuan Lesen adalah tidak melebihi 30 minit dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Keterangan sebagaimana Jadual 4.

Jadual 4

Jumlah Pembaharuan

Lesen Tahun 2015

(Januari - Disember)

 

Pembaharuan lesen diproses dan dikeluarkan

Kurang 30 minit

Lebih 30 minit

Bil

%

Bil

%

10,630

10,630

100

-

-

Prosedur Permohonan Lesen Anjing                                                                          

Kelulusan Lesen Anjing adalah tidak melebihi  1  hari bekerja dengan mematuhi syarat  yang ditetapkan.Keterangan sebagaimana Jadual 5  dan Rajah 5.

Jadual 5

Jumlah Permohonan Lesen

Anjing Tahun 2015

(Januari-Disember)

Kelulusan Lesen Anjing

Kurang 1 hari bekerja

Lebih 1 hari bekerja

Bil

%

Bil

%

714

714

100

-

-

Rajah 5

Prosedur  Lesen  Iklan Sementara Sepanduk dan Bunting

Kelulusan Lesen Iklan Sementara Sepanduk dan Bunting adalah tidak melebihi 1 hari bekerja dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Keterangan sebagaimana Jadual 7 dan Rajah 7.

Jadual 6

Jumlah Permohonan Iklan Sementara Sepanduk dan

Bunting Tahun 2015

(Januari-Disember)

Kelulusan Lesen Iklan Sementara

Sepanduk dan Bunting

Kurang 1 hari bekerja

Lebih 1 hari bekerja

Bil

%

Bil

%

1552

1522

100

-

-

Rajah 6

Prosedur Pengaduan Awam

Pengaduan  Awam   yang  diambil tindakan siasatan tidak melebihi 14  hari bekerja dengan mematuh  isyarat  yang  ditetapkan.

Keterangan  sebagaimana Jadual 7 .

Jadual 7

Jumlah Aduan Diterima

Tahun 2015

(Januari-Disember)

Tindakan Siasatan

Kurang 14 hari bekerja

Lebih 14 hari bekerja

Bil

%

Bil

%

113

113

100

-

-

Rajah 7

Prosedur Pengaduan Awam Tidak Lebih 50 Aduan Sebulan

Pengaduan  Awam   yang  diambil tindakan siasatan tidak melebihi 50 aduan sebulan.  Keterangan  sebagaimana  Jadual  8 dan Rajah 8.

Jadual 8

Bil

Jenis Aduan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dis

Jumlah

1

Kebersihan Permis

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

2

Kebersihan Longkang

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

1

1

9

3

Anjing Liar

5

1

4

2

 

3

8

7

2

4

3

9

48

4

Nyamuk/Wabak Demam Denggi

1

5

2

1

1

2

3

1

3

3

1

1

24

5

Bunyi Bising

1

 

3

 

1

 

1

 

1

2

1

 

10

6

Bau Busuk

1

1

1

 

1

1

2

2

1

1

2

 

13

7

Rumput Panjang

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

8

Lain-lain

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

7

9

Jumlah Aduan

9

9

11

4

4

9

16

11

9

11

9

11

113

Rajah 8

Prosedur  Pemeriksaan dan Peggredan 60 Permis Makanan dan Minuman

Pemeriksaan dan peggredan 60 permis makanan dan minuman dilaksanakan    tidak lebih 30 hari bekerja. Keterangan  sebagaimana  Jadual  9.

Jadual 9

Jumlah Permis

Tahun 2015

(Januari-Disember)

Pemeriksaan dan Peggredan 60 Permis Makanan dan Minuman

Kurang 30 hari bekerja

Lebih 30 hari bekerja

Bil

%

Bil

%

854

854

100

-

-

Prosedur  1 kali Semburan Racun Serangga lipas, lalat dewasa dan larva lalat di tempat awam (pasar awam,stesen bas dan gerai makan MPBP)

Semburan Racun Serangga lipas, lalat dewasa dan larva lalat di tempat awam     ( pasar awam,stesen bas dan gerai makan MPBP) dengan 1 kali semburan dalam tempoh tidak lebih 7 hari bekerja.

Jadual 10

Jumlah Tempat Awam

Tahun 2015

(Januari-Disember)

1 kali Semburan Racun Serangga

Kurang 7 hari bekerja

Lebih 7 hari bekerja

Bil

%

Bil

%

36

36

100

-

-

 

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)