MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

di Majlis Perbandaran Batu Pahat

dari Tarikh 01 Januari 2016 hingga 31 Mac 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

31

 

0 (0.00%)

 

31 (100.00%)

 

31 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

42

 

0 (0.00%)

 

42 (100.00%)

 

42 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

18

 

0 (0.00%)

 

18 (100.00%)

 

17 (94.44%)

 

1 (5.56%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

28

 

0 (0.00%)

 

28 (100.00%)

 

28 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

3

 

0 (0.00%)

 

3 (100.00%)

 

3 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

122

 

0 (0.00%)

 

122

(100.00%)

 

122(99.18%)

 

1 (0.82%)

 

0 (0.00%)

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASAAN

Tindakan Terhadap Kacauganggu

Tindakan terhadap kacauganggu yang dilaporkan / dikenalpasti     dilaksanakan dalam tempoh 24 jam.

Tawaran Kompaun Terhadap Kacauganggu

Notis Peringatan 24 Jam 985 kompaun dikeluarkan. 

JUMLAH PENGELUARAN NOTIS PERINGATAN

KOMPAUN KACAUGANGGU BAGI TAHUN 2015

 

BULAN

 

TINDAKAN DILAPORKAN/ DIKENALPASTI

TINDAKAN TIDAK MELEBIHI TEMPOH 24 JAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (100%)

Januari

58

58

100%

Februari

73

73

100%

Mac

78

78

100%

April

111

111

100%

Mei

114

114

100%

Jun

97

97

100%

Julai

78

78

100%

Ogos

149

149

100%

September

45

45

100%

Oktober

55

55

100%

November

73

73

100%

Disember

54

54

100%

Jumlah

985

985

100%

JUMLAH PENGELUARAN KOMPAUN PELBAGAI TAHUN 2015

BULAN

JUMLAH KOMPAUN

Januari

718

Februari

714

Mac

915

April

970

Mei

1072

Jun

771

Julai

597

Ogos

945

September

1016

Oktober

1749

November

1762

Disember

1733

JUMLAH

12962

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)