MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

di Majlis Perbandaran Batu Pahat

dari Tarikh 01 Januari 2016 hingga 29 Februari 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

17

 

0 (0.00%)

 

17 (100.00%)

 

17 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

23

 

0 (0.00%)

 

23 (100.00%)

 

23 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

11

 

0 (0.00%)

 

11 (100.00%)

 

11 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

10

 

0 (0.00%)

 

10 (100.00%)

 

10 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

3

 

0 (0.00%)

 

3 (100.00%)

 

3 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

64

 

0 (0.00%)

 

64 (100.00%)

 

64 (100.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan  

PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHMILIK HARTA

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-001)

BULAN

BILANGAN PERMOHONAN

PERMOHONAN YANG MENCAPAI SASARAN

PERATUS PENCAPAIAN (%)

JANUARI

157

157

100

FEBRUARI

91

91

100

MAC

243

243

100

APRIL

189

189

100

MEI

144

144

100

JUN

151

151

100

JULAI

122

122

100

OGOS

182

182

100

SEPTEMBER

164

164

100

OKTOBER

151

151

100

NOVEMBER

82

82

100

DISEMBER

168

168

100

JUMLAH KESELURUHAN

1844

1844

100

Jadual 1: Laporan permohonan pindahmilik  bagi tahun berakhir 31 Disember 2015.

Berdasarkan kepada jadual di atas, terdapat 1844 permohonan pindahmilik telah diterima dan telah diluluskan dalam tempoh 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2015. Secara keseluruhannya, prosedur ini telah mencapai 100(%) peratus prosedur kelulusan dalam tempoh 5 hari.

PROSEDUR PENILAIAN CUKAI TAKSIRAN HARTA KE ATAS PEGANGAN BERKADAR

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-002)

 

BANGUNAN BARU

BANGUNAN TAMBAHAN

PERATUS

PENCAPAIAN

(%)

 

PERMOHONAN

SELESAI

PERMOHONAN

SELESAI

BARU

TAMBAHAN

BANDAR PENGGARAM

486

486

0

0

100

0

PARIT RAJA

238

238

0

0

100

0

 

RENGIT

89

89

0

0

100

0

SENGGARANG

11

11

0

0

100

0

SRI GADING

221

221

0

0

100

0

 

SEMERAH

0

0

0

0

100

0

 

TONGKANG PECHAH

165

165

 

0

0

100

0

JUMLAH KESELURUHAN

1210

1210

0

0

100

0

Jadual 2 : Laporan Penilaian Cukai Taksiran Harta Keatas Pegangan Berkadar bagi tahun berakhir 31 Disember 2015.

Berdasarkan kepada jadual diatas, terdapat 1210 permohonan bangunan baru tempoh 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2015. Tindakan nilaian cukai harta yang berjaya dilaksanakan mematuhi petunjuk piagam pelanggan iaitu 100% , di mana proses penilaian diselesaikan dalam tempoh 60 hari bekerja.

PROSEDUR BANTAHAN NILAIAN

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-003)

Pada tahun 2015, pihak Jabatan Penilaian hanya melaksanakan proses pendengaran bantahan bagi Senarai Nilaian baru yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015 di bawah Seksyen 142, Akta Kerajaan Tempatan 1976 sahaja. Tempoh pemilik membuat bantahan adalah sebelum 31 Disember 2014. Terdapat 3,045 bantahan telah diterima oleh pihak Jabatan.

Sesi Pendengaran bantahan telah dilaksanakan mulai Disember 2014 hingga bulan April 2015 mengikut kawasan / taman yang berkaitan.

Bantahan di bawah Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976 tidak dilaksanakan pada tahun 2015.

PROSEDUR REMISI

(No. Dokumen: PK-MPBP-JPH-004)

Tiada permohonan diterima dalam tempoh tahun 2015.

PROSEDUR SEWA GERAI DAN PASAR

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-007)

Tiada permohonan diterima dalam tempoh tahun 2015.

PROSEDUR TUNTUTAN TUNGGAKAN CUKAI HARTA

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-012)

 

JUMLAH PENGELUARAN WARAN

 

BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2015

BULAN

JUMLAH WARAN
DIKELUARKAN

BAYAR SECARA
ANSURAN

BAYARAN
 TUNAI

TIADA BAYARAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JANUARI

0

0

0

0

-

FEBRUARI

68

18

30

20

70.59%

MAC

0

0

0

0

-

APRIL

69

22

19

28

59.42%

MEI

70

24

24

22

68.57%

JUN

81

22

23

36

55.55%

JULAI

0

0

0

0

-

OGOS

37

14

9

14

62.16%

SEPTEMBER

43

16

8

19

55.81%

OKTOBER

0

0

0

0

-

NOVEMBER

0

0

0

0

-

DISEMBER

0

0

0

0

-

JUMLAH

368

116

113

139

62.23%

BULAN /
PERKARA

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

LOT PEMAJUAN

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

36

JMB

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

MC

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

UNIT

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4280

4376

DIURUS PEMAJU/EJEN/
PERSATUAN PENDUDUK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

 

IN SOLVENSI / GULUNG TIKAR

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TIDAK PERLU TUBUH JMB

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PROSES JMB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROSES MC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sepanjang tempoh tahun 2015, sebanyak 368 waran telah dikeluarkan bagi tindakan tuntutan tunggakan cukai harta berjumlah RM 376,629.62. Daripada 368 waran yang telah dikeluarkan, sebanyak 229 ,( 62.23%) waran telah dapat diselesaikan sama ada melalui bayaran tunai ataupun secara ansuran. Manakala 139,(37.77%) waran lagi tidak dapat diselesaikan kerana ia melibatkan bangunan kosong dan terbiar. Pencapaina piagam pelanggan adalah mencapai 62.23%.

 

PROSEDUR PENUBUHAN JMB

(No. Dokumen : PK-MPBP-JPH-013)

STATUS PENGURUSAN JMB / MC DIKAWASAN MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

STATUS PENGURUSAN JMB/MC DI KAWASAN

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

BAGI TAHUN 2015

PERKARA

JUMLAH

CATATAN

LOT PEMAJUAN

36

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 09
Medaniaga/Apartment Shop                               - 14
Apartment                                                          - 03
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 10

PETAK / UNIT

4376

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 1175
Medaniaga/Apartment Shop                               - 1265
Apartment                                                         - 693
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 1243

JMB

23

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 4
Medaniaga/Apartment Shop                               - 10
Apartment                                                          - 2
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah             - 7

MC

4

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 1
Medaniaga/Apartment Shop                               - 0
Apartment                                                         - 1
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 2

PROSES JMB

-

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 0
Medaniaga/Apartment Shop                               - 0
Apartment                                                         - 0
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 0

PROSES MC

-

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 0
Medaniaga/Apartment Shop                               - 0
Apartment                                                         - 0
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 0

TIDAK PERLU TUBUH JMB/MC
< 10 PETAK

3

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 0
Medaniaga/Apartment Shop                               - 3
Apartment                                                         - 0
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 0

INSOLVENSI / GULUNG TIKAR

3

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 2
Medaniaga/Apartment Shop                               - 1
Apartment                                                         - 0
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 0

DIURUS PEMAJU

3

Komplek Beli-Belah/Pejabat                               - 2
Medaniaga/Apartment Shop                               - 0
Apartment                                                         - 0
Rumah Pangsa & Kos Sederhana Rendah            - 1

Nota:-

 

JMB

Joint Management Body (Badan Pengurusan Bersama)

JMC

Joint Management Committee (Jawatankuasa Badan  Bersama)

MC

Management Coopration (Perbadanan Pengurusan) – telah ada hakmilik strata dan telah dipindahmilik 25%

MP

Mesyuarat Pertama

PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN YANG DITETAPKAN

MAKLUM BALAS PELANGGAN

Pihak Jabatan tiada menerima sebarang aduan atau ketidakpuasan hati pelanggan atas perkhidmatan yang diberikan. Namun, pihak Jabatan sentiasa memberi penerangan dari semasa ke semasa kepada pelanggan berkenaan prosedur-prosedur baru yang melibatkan permohonan pelanggan. Setakat ini, pihak pelanggan berpuashati dengan penerangan tersebut dan cuba untuk memenuhi segala kehendak Jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam prosedur-prosedur kualiti Jabatan.

LAPORAN AUDIT DALAM SERTA AUDIT LUAR

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta telah dibuat audit dalaman pada 17 Januari 2016  yang lalu. Hasil daripada laporan audit dalaman tersebut, beberapa ketidakpatuhan telah direkodkan sebagaimana berikut :-

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Tiada

PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SPK (JIKA ADA)

Tiada

KEPERLUAN DAN KEBERKESANAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI SUMBER MANUSIA

Jabatan Penilaian Harta

  1. Memberi latihan dan kursus kepada anggota Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta dalam usaha meningkatkan lagi kompetensi sumber manusia.
  2. Manaiktaraf sistem komputer supaya kerja-kerja yang melibatkan sistem dapat berjalan lancar.

Jabatan Pengurusan Harta

  1. Memerlukan kursus atau latihan teknikal kepaada anggota kerja.

PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)