MENU

Menu utama

Tahun 2017

Tahun 2017


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

141

35 (24.82%)

106 (75.18%)

103 (97.17%)

3 (2.83%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

143

19 (13.29%)

124 (86.71%)

116 (93.55%)

8 (6.45%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

44

3 (6.82%)

41 (93.18%)

39 (95.12%)

2 (4.88%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

61

8 (13.11%)

53 (86.89%)

53 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

389

65 (16.71%)

324 (83.29%)

311 (95.99%)

13 (4.01%)

(0.00%)

Julai - Disember 2017


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JULAI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BULAN

PERKARA

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Januari - Jun 2017


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JANUARI 2017 HINGGA 30 JUN 2017

BULAN

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Tahun 2016

Tahun 2016


TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2016

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

121

0 (0.00%)

121 (100.00%)

121 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

150

0 (0.00%)

150 (100.00%)

144 (96.00%)

6 (4.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

67

0 (0.00%)

67 (100.00%)

65 (97.01%)

2 (2.99%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

99

0 (0.00%)

99 (100.00%)

92 (92.93%)

7 (7.07%)

0 (0.00%)

CFO

5

0 (0.00%)

5 (100.00%)

5 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

442

0 ( 0.00%)

442 (100.00%)

427 (96.61%)

15 (3.39%)

(0.00%)

 

Julai - Disember 2016


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JULAI 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2016

BULAN

PERKARA

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan  dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen premis perniagaan,iklan,penjaja,gerai,pasar dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen anjing dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan permit sepanduk/bunting

dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Januari - Jun 2016


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JANUARI 2016 HINGGA 30 JUN 2016

 

BULAN

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan  dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen premis perniagaan,iklan,penjaja,gerai,pasar dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen anjing dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan permit sepanduk/bunting

dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %