MENU

Menu utama

Tahun 2016

Januari - Jun 2016


PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN UNIT OSC
Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

di Majlis Perbandaran Batu Pahat

dari Tarikh 01 Januari 2016 hingga 31 Januari 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Julai - Disember 2016


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2016

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

           

 

Kebenaran Merancang

           

 

Pelan Kejuruteraan

           

 

Pelan Bangunan

           

 

CFO

           

 

Jumlah

           

Tahun 2015

Januari - Jun 2015


PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN JABATAN BANGUNAN DAN KEJURUTERAAN

Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan

Bagi keseluruhan Jabatan Bangunan dan Kejuruteraan adalah seperti berikut:-

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Kawalan Pembangunan ~ Penyerahan Kertas Kerja Mesyuarat Ke Unit OSC Dalam Tempoh 45 Hari.

No Fail

Tarikh permohonan diterima dari OSC

Tarikh penyerahan permohonan ke OSC

Tempoh

Hari lebih sasaran

         

Bulan

Bil permohonan

Bilangan sasaran tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

5

5

100

100

Feb

7

7

100

100

Mar

9

9

100

100

Apr

10

10

100

100

May

12

12

100

100

Jun

14

14

100

100

Jul

12

12

100

100

Aug

12

12

100

100

Sep

8

8

100

100

Oct

8

8

100

100

Nov

7

7

100

100

Dec

13

13

100

100

Purata

9.8

9.8

100

100

Analisa permohonan pelan bangunan ini dibuat daripada bulan Januari 2015 sehingga bulan Disember 2015. Berdasarkan pada maklumat yang dibentangkan diatas, daripada jumlah 117 permohonan yang diterima, 117 permohonan (100%) mencapai matlamat yang telah ditetapkan sebelum ini.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan dan Ubahan   Bangunan ~ Kelulusan Pelan Tambahan dan Ubahan Bangunan dilaksanakan  dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja dari tarikh  permohonan.

No Fail

Tarikh kertas kerja diterima dari OSC

Tarikh serah surat ke YDP/ISU

Tempoh

Hari lebih sasaran

         

Bulan

Bil Kertas Kerja

Bilangan sasaran tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

28

22

79

100

Feb

18

13

72

100

Mar

24

18

75

100

Apr

32

22

69

100

May

19

12

63

100

Jun

25

14

56

100

Jul

9

5

56

100

Aug

23

12

52

100

Sep

15

8

53

100

Oct

25

12

48

100

Nov

17

10

59

100

Dec

19

16

84

100

Purata

21.2

13.7

65

100

Analisa permohonan pelan tambahan dan ubahan ini dibuat daripada bulan Januari 2015 sehingga bulan Disember  2015.

Kelewatan kelulusan permohonan ini disebabkan oleh :-

 1. Pelan yang dikemukakan tidak mematuhi garispanduan dan pemohon perlu meminda pelan permohonan sebagaimana garispanduan dan Undang-undang terpakai.
 2. Pemohon melanggar syarat dengan membina sebelum kelulusan diberikan menyebabkan pemohon dikenakan denda. Kelulusan hanya diberikan setelah denda tersebut dijelaskan.
 3. Tindakan pemohon lewat memberi maklumbalas dalam pematuhan syarat yang dikenakan.
 4. Kelewatan dalam membuat laporan dan pengesahan kelulusan.

Pengawalan Dan Pengukuran Prestasi Kerja-Kerja Projek Pembangunan Dan Penyelenggaraan ~ Prestasi kerja dapat diukur berpandukan tempoh siap kerja yang dilaksanakan oleh pemborong berdasarkan kepada tarikh siap kerja didalam surat setuju terima dan inden kerja.

Bulan

Bil kerja yang dikeluarkan

Bilangan sasaran tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

3

3

100

100

Feb

66

66

100

100

Mar

4

4

100

100

Apr

2

2

100

100

May

4

4

100

100

Jun

21

21

100

100

Jul

4

4

100

100

Aug

2

2

100

100

Sep

5

5

100

100

Oct

7

7

100

100

Nov

4

4

100

100

Dec

7

7

100

100

Purata

10.8

10.8

100

100

Berdasarkan pada maklumat yang dibentangkan diatas, daripada jumlah 129 projek yang dilaksanakan pada tahun tersebut, sebanyak 129 projek  (100%) mencapai matlamat yang telah ditetapkan sebelum ini.

Prosedur Permohonan Kelulusan Permit Pengorekan Jalan ~ Surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan.

No Fail

Tarikh surat permohonan

Tarikh surat kelulusan

Tempoh

Hari lebih sasaran

         

Bulan

Bil Surat Permohonan

Bilangan sasaran tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

4

0

0

100

Feb

0

0

0

100

Mar

0

0

0

100

Apr

4

3

75

100

May

2

0

0

100

Jun

8

2

25

100

Jul

3

1

33

100

Aug

3

3

100

100

Sep

3

2

67

100

Oct

3

2

67

100

Nov

3

1

33

100

Dec

3

1

33

100

Purata

3.0

1.3

42

100

Berdasarkan pada maklumat yang dibentangkan diatas, daripada jumlah 36 permohonan yang diterima pada tahun 2015, 15 permohonan (42%) mencapai matlamat yang telah ditetapkan sebelum ini.

Kegagalan untuk mencapai sasaran  disebabkan oleh :-

 1. Pemohon tidak memberi maklumbalas setelah jabatan memberi ulasan berkaitan permohonan yang dikemukakan.
 2. Maklumbalas yang diberikan oleh pemohon terlalu lama untuk mematuhi syarat-syarat yang diberikan.
 3. Permohonan yang diterima tidak lengkap seperti tiada pelan lokasi, tempoh masa kerja pengorekan dan lain-lain.
 4. Tiada tindakan daripada pemohon menyebabkan permohonan ini dibatalkan

Prosedur Penguatkuasaan Pembinaan Tanpa Kebenaran ~ Mengambil tindakan penguatkusaan keatas pembinaan tanpa kebenaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima aduan

No Fail

Tarikh aduan diterima

Pengeluaran Notis

Tempoh

Hari lebih sasaran

         

Bulan

Bil Aduan Diterima

Bilangan sasaran tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

0

0

0

100

Feb

1

1

100

100

Mar

1

0

0

100

Apr

2

2

100

100

May

2

1

50

100

Jun

3

3

100

100

Jul

2

0

0

100

Aug

0

0

0

100

Sep

3

3

100

100

Oct

1

1

100

100

Nov

1

0

0

100

Dec

4

0

0

100

Purata

1.7

0.9

55

100

Berdasarkan pada maklumat yang dibentangkan diatas, daripada jumlah 20 aduan yang diterima, 11 notis amaran (55%) telah dikeluarkan dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan sebelum ini.

Kegagalan untuk mencapai sasaran  disebabkan oleh :-

 1. Aduan yang diterima tidak jelas dan tidak mempunyai maklumat yang lengkap untuk dibuat susulan.
 2. Aduan yang dibuat tidak berasas dan fail ditutup.
 3. Penyediaan laporan tapak lewat.

Prosedur Penyelenggaraan Kenderaan ~ Memastikan pemeriksaan kenderaan dilakukan 3 bulan sekali.

No Kenderaan

Tempoh selenggara lebih dari sasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan

Bilangan Kenderaan

Bilangan sasaran tidak tercapai

Peratusan pencapaian

Sasaran

Jan

22

3

86

100

Feb

22

2

91

100

Mar

22

3

86

100

Apr

22

2

91

100

May

22

3

86

100

Jun

22

0

100

100

Jul

22

5

77

100

Aug

22

2

91

100

Sep

22

2

91

100

Oct

22

5

77

100

Nov

22

5

77

100

Dec

22

0

100

100

Purata

22.0

2.7

88

100

Berdasarkan pada maklumat yang dibentangkan diatas, daripada jumlah 264 perancangan pemeriksaan yang dijadualkan sepanjang tahun 2015, 32 unit tidak mencapai matlamat yang telah ditetapkan sebelum ini. Purata keseluruhan yang tercapai adalah sebanyak 88%. Kegagalan mencapai sasaran 100% disebabkan oleh kenderaan-kenderaan tersebut digunakan atas urusan jabatan dan tiada kenderaan ganti semasa tarikh penyelenggaraan tersebut dilakukan.

<--pagebreak-->

Julai - Disember 2015


Tahap Pencapaian Piagam Pelanggan

Julai - Disember 2015

Jenis permohonan

Bil. Mohon

^Permohonan dalam Proses

Permohonan Selesai*

(a) = b+ c+d

 

Selesai* Dalam Piagam (b)

Selesai* melebihi Piagam (c)

**Tempoh tidak dapat Ditentukan (d)

 

Permohonan Serentak

 

85

 

0 (0.00%)

 

85 (100.00%)

 

81 (95.29%)

 

4 (4.71%)

 

0 (0.00%)

 

Kebenaran Merancang

 

90

 

0 (0.00%)

 

90 (100.00%)

 

86 (95.56%)

 

4 (4.44%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Kejuruteraan

 

44

 

0 (0.00%)

 

44 (100.00%)

 

42 (95.45%)

 

2 (4.55%)

 

0 (0.00%)

 

Pelan Bangunan

 

48

 

0 (0.00%)

 

48 (100.00%)

 

47 (97.92%)

 

1 (2.08%)

 

0 (0.00%)

 

CFO

 

0

 

0 (0.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (00.00%)

 

0 (0.00%)

 

0 (0.00%)

 

Jumlah

 

267

 

0 (0.00%)

 

267 (100.00%)

 

256 (95.88%)

 

11 (4.12%)

 

0 (0.00%)