MENU

Menu utama

Objektif Jabatan Kawalan Bangunan

  •  

 

Fungsi Jabatan Kawalan Bangunan

  • Mengatur, merancang dan mengawal projek pembangunan, penggunaan tanah serta bangunan
  • Memproses permohonan pelan bangunan