MENU

Main menu

KENYATAAN TENDER

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Tawaran adalah dipelawa daripada petender yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) , Sijil Kemeterian Kewangan (MOF) dalam Kod Bidang  dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang berkaitan dan masih dalam tempoh sah dibenarkan membuat tawaran buat masa ini untuk kerja-kerja berikut :

<<..TEKAN UNTUK KE SENARAI TAWARAN TENDER..>>

  1. Petender diwajibkan  membawa Perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Kementerian Kewangan (MOF). (Salinan hendaklah disertakan untuk simpanan pihak Majlis).
  2. Hanya penama yang sah pada sijil sahaja  yang mematuhi syarat di atas sahaja DIBENARKAN dan DIWAJIBKAN menyertai sesi lawatan tapak / taklimat serta membeli dokumen tender yang dikeluarkan.
  3. Dokumen tender boleh diperolehi di  JABATAN KEWANGAN,  MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT pada tarikh yang telah ditetapkan dari jam 8.30 pagi hingga jam 4.00 petang (dokumen tender tidak akan dijual selepas tarikh tersebut).
  4. Bayaran dokumen tender berharga RM200.00 hanya dibuat secara  Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang di atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.
  5. Semua Dokumen Tawaran Tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum jam 12.00 tgh / 14.05.2020

http://www.mpbp.gov.my

Tender Closing Date: 
Thursday, 14 May 2020
Tender Start Date: 
Sunday, 23 February 2020